REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

CENTRUM ZASOBÓW DYDAKTYCZNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

(YOUNG LEARNERS RESOURCE CENTER)

 

1. Zapis do Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego  (Y L R C):

 1. Zapisy do Biblioteki odbywają się przez cały rok  w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego (nazywane później YLRC) przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji, ul. Ciepła 32.
 2. Zapis polega na wypełnieniu deklaracji oraz przedłożeniu właściwego dokumentu  ze zdjęciem  i adresem  zamieszkania.

 2. Zasoby:

 1. Centrum udostępnia swoje zasoby zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce a Miastem Białystok prowadzącym Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 3. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu , w czytelni (wolny dostęp do księgozbioru ) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem bibliotekarza.
  Osoby korzystające z maszyny tnącej, wycinają wzory na własnym papierze.

 3. Terminy wypożyczeń:  

 1. Jednorazowo wypożycza się maksymalnie 5 pozycji na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Jeśli dokument jest zarezerwowany przez kolejnego czytelnika w momencie wypożyczania, pracownik YLRC  ma prawo określić krótszy okres wypożyczenia niż 1 miesiąca. Pracownik YLRC  może, w uzasadnionych przypadkach, domagać się zwrotu wypożyczonych pozycji przed upływem wyznaczonego terminu.

 4. Prolongaty wypożyczeń:

 Użytkownik może uzyskać przedłużenie terminu zwrotu pożyczonego dokumentu, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 5. Niedotrzymanie terminu zwrotu:

Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje automatycznie blokadę konta bibliotecznego (brak możliwości wypożyczenia innej książki, rezerwacji, prolongowania innych tytułów) do momentu zwrotu wypożyczonych pozycji.

 6. Zgubienie, zniszczenie wypożyczonego dokumentu:

 1. Czytelnik, który uszkodził lub zagubił wypożyczony dokument (tekstowy, audiowizualny, itp.) powinien niezwłocznie odkupić identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe pracownik YLRC  ustala sposób uregulowania zobowiązań wobec YLRC, może to być np. przekazanie jako ekwiwalentu innych pozycji książkowych którymi zainteresowane  jest YLRC.                                                                                                                              
 2. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec YLRC czytelnik nie nabywa prawa własności do pozycji zgubionej i odnalezionej lub zniszczonej.

Nieprzestrzeganie ustaleń regulaminu może spowodować ograniczenie lub utratę prawa do korzystania ze  zbiorów.