REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

CENTRUM ZASOBÓW DYDAKTYCZNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

(YOUNG LEARNERS RESOURCE CENTER)

 

1. Zapis do Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego  (Y L R C):

 1. Zapisy do Biblioteki odbywają się przez cały rok  w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego (nazywane później YLRC) przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok.
 2. Zapis polega na wypełnieniu deklaracji oraz przedłożeniu właściwego dokumentu  ze zdjęciem  i adresem  zamieszkania.

 2. Zasoby:

 1. Centrum udostępnia swoje zasoby zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce a Miastem Białystok prowadzącym Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji w Białymstoku.
 2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 3. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu , w czytelni (wolny dostęp do księgozbioru ) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem bibliotekarza.
  Osoby korzystające z maszyny tnącej, wycinają wzory na własnym papierze.

 3. Terminy wypożyczeń:  

 1. Jednorazowo wypożycza się maksymalnie 5 pozycji na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Jeśli dokument jest zarezerwowany przez kolejnego czytelnika w momencie wypożyczania, pracownik YLRC  ma prawo określić krótszy okres wypożyczenia niż 1 miesiąca. Pracownik YLRC  może, w uzasadnionych przypadkach, domagać się zwrotu wypożyczonych pozycji przed upływem wyznaczonego terminu.

 4. Prolongaty wypożyczeń:

 Użytkownik może uzyskać przedłużenie terminu zwrotu pożyczonego dokumentu, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 5. Niedotrzymanie terminu zwrotu:

Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje automatycznie blokadę konta bibliotecznego (brak możliwości wypożyczenia innej książki, rezerwacji, prolongowania innych tytułów) do momentu zwrotu wypożyczonych pozycji.

 6. Zgubienie, zniszczenie wypożyczonego dokumentu:

 1. Czytelnik, który uszkodził lub zagubił wypożyczony dokument (tekstowy, audiowizualny, itp.) powinien niezwłocznie odkupić identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe pracownik YLRC  ustala sposób uregulowania zobowiązań wobec YLRC, może to być np. przekazanie jako ekwiwalentu innych pozycji książkowych którymi zainteresowane  jest YLRC.                                                                                                                              
 2. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec YLRC czytelnik nie nabywa prawa własności do pozycji zgubionej i odnalezionej lub zniszczonej.

Nieprzestrzeganie ustaleń regulaminu może spowodować ograniczenie lub utratę prawa do korzystania ze  zbiorów.