Warsztaty

Tytuł szkolenia:
Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczyciela jęz. angielskiego. (stacjonarne)
Data:2023-12-21 godz. 16:30-19:00
Rodzaj szkolenia:warsztaty
Miejsce szkolenia:Białostockie Centrum Edukacji ul. Ciepła 32
Opis szkolenia:
Adresaci:Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół !!! UWAGA: Zapisy na szkolenie do 20.12.2023 !!!

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl


Tytuł szkolenia:
Jak uczyć języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej – Flipped classroom - Metoda odwróconej klasy (stacjonarne)
Data:2024-01-18 godz. 16:30-19:00
Rodzaj szkolenia:warsztaty
Miejsce szkolenia:Białostockie Centrum Edukacji ul. Ciepła 32
Opis szkolenia:
Adresaci:Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół !!! UWAGA: Zapisy na szkolenie do 17.01.2024 !!!

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl


Sieci współpracy

Tytuł szkolenia:
Przegląd narzędzi i aplikacji TIK przydatnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych: Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych I – aplikacja Learningapps (stacjonarne)
Data:2024-01-09 godz. 16:30-19:00
Rodzaj szkolenia:sieci współpracy
Miejsce szkolenia:Białostockie Centrum Edukacji ul. Ciepła 32
Opis szkolenia:
Adresaci:Nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół !!! UWAGA: Zapisy na szkolenie do 08.01.2024 !!!

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl


Kursy e-learningowe

Nazwa szkolenia:Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
Opis szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego etapu wczesnoszkolnego, którzy zamierzają wzbogacić swój warsztat pracy.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 25 godzin dydaktycznych

Uruchomienie kursu: 13.11.2023

Link do szkolenia:https://moodle.modm.edu.pl/enrol/index.php?id=4

Do korzystania z kursów na platformie e-learningowej MODM potrzebne jest konto. Wejdź na moodle.modm.edu.pl, załóż konto i doskonal swoje umiejętności z nami.