Dnia 5 października 2011r. Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odwiedziły panie Denise Lowery

- Regionalny przedstawiciel ds. języka angielskiego w Departamencie Stanu USA dla Europy Środkowej i Południowo-wschodniej z  Ambasady USA w Budapeszcie, oraz towarzysząca jej pani Magda Biela - specjalistka ds. edukacji z Ambasady USA w Warszawie. Obie Panie zapoznały się z zasobami Centrum oraz działalnością Centrum i MODM Białystok w zakresie wspomagania nauczycieli.