17-19 października 2011 w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego (YLRC) przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych poprowadzone przez amerykańskiego specjalistę / metodyka Pana Efraina Diaza.


Zainteresowani nauczyciele mogli wziąć czynny udział w warsztatach oraz lekcjach pokazowych przeprowadzonych w YLRC oraz VI LO w Białymstoku.
Tematyka warsztatów dotyczyła Uniwersalnego modelu kształcenia vs. Indywidualizacji metod pracy w klasie, nauczania języka metodą projektów oraz umiejętności niezbędnych uczniom w XXI wieku.

Podczas warsztatów uczestnicy uzyskali odpowiedzi na pytania: Czym charakteryzuje się uniwersalny model kształcenia (Universal Design for Learning) oraz indywidualizacja metod pracy z uczniem (Differentiated Instruction) i jak można je zastosować w klasie? Na czym polega nauczanie metodą projektów (Project-based learning), jakie są jej kluczowe elementy, i jakie wynikają z niej korzyści? Jak metoda projektów pomaga uczniom osiągać lepsze wyniki w nauce? Czym są p21 framework, Common Core Standards i jaki mają wpływ na współczesną edukację? Jakie wyzwania stawiane są przed nauczycielem XXI wieku?
Nauczyciele zastanawiali się nad doborem odpowiednich metod pracy w celu zaspokojenia potrzeb uczniów oraz nad tym jak sprostać standardom XXI wieku.
Nauczyciele nauczyli się planowania lekcji z wykorzystaniem indywidualizacji metod nauczania, kreowania warunków sprzyjających uczeniu się, stosowania różnego rodzaju oceniania pracy uczniów, tworzenia projektów oraz włączania ich do nauczania w klasie.