Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego uczących w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na Professional Development Day, we współpracy z wydawnictwem Oxford University Press, który odbędzie się 11.12.2018 w godz. 14:30 – 16:00 w Young Learners Resource Centre przy MODM w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Szkolenie jest bezpłatne i poświęcone nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych obowiązującej od roku szkolnego 2019/2020.


Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Dmitrów.


Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w szkoleniu.


Zapisy na stronie na platformie IPO MODM w Białymstoku lub stronie Oxford University Press.


Zapraszamy!