W dniu 30 października 2012 Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Białymstoku odwiedziła grupa studentów z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku o specjalności filologia angielska.

Studenci zapoznali się z organizacją i pracą centrum, mieli możliwość poznania materiałów i pomocy naukowych wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dużą popularnością cieszyła się wycinarka AccuCut, dzięki której z łatwością i przyjemnością można przygotować materiały do pracy na lekcji. Ponadto, studenci mieli możliwość zapoznać się z książkami dużego formatu – Big Books i zobaczyli jak praktycznie mogą one być wykorzystane na lekcji języka angielskiego. Studenci wysłuchali tez wykładu na temat reformy programowej. Prowadzący przedstawił w 'pigułce' najważniejsze informacje dotyczące nowej podstawy programowej oraz zmian, które zachodzą w edukacji.