W dniu 12 listopada 2011 Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Białymstoku odwiedziła grupa studentów zaocznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku o specjalności filologia angielska.

 

Studenci zapoznali się z organizacją i pracą centrum, mieli możliwość poznania materiałów i pomocy naukowych wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dużą popularnością cieszyła się wycinarka AccuCut, dzięki której z łatwością i przyjemnością można przygotować materiały do pracy na lekcji. Ponadto, studenci mieli możliwość zapoznać się z książkami dużego formatu – Big Books i zobaczyli jak praktycznie mogą one być wykorzystane na lekcji języka angielskiego. Świetnym materiałem pomocniczym tutaj okazała się lekcja pokazowa przeprowadzona przez Panią Margaret Cholodecki (film na płycie CD dostępny w YLRC).